Ưu đãi Hội họp

Ưu đãi tiệc cuối năm 2019

Đã đến lúc phải tìm cho công ty của mình một nơi lý tưởng để tổ chức tổng kết bữa...

Meeting Package

Liên hệ: Điện thoại: 0236 3525 969 Số nội bộ: 2111 hoặc 2114 Email: sales@vandahotel.vn