Liên hệ

Khách đoàn / Công ty Du lịch, lữ hành

Email: sm@vandahotel.vn or sales@vandahotel.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3525 969     Số nội bộ: 2106

 

Đặt phòng

Email: reservation@vandahotel.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3525 969    Số nội bộ: 2112

 

Tiếp thị & truyền thông

Email: marcom@vandahotel.vn

Điện thoại: +84 (0) 236 3525 969    Số nội bộ: 2124