Special offers

Vanda Hotel tri ân khách hàng nhân dịp trở lại hoạt động vào ngày 10/3/2022

Chương trình tri ân khách hàng “STAY LONGER, OFFER BETTER - Ở CÀNG LÂU, ƯU ĐÃI CÀNG SÂU” Trải nghiệm kì...